Predictive Index-Practitioner certificering


Deze intensieve tweedaagse workshop stelt je interne experts in staat de PI-methodologie in de gehele organisatie toe te passen om betere aanwervingen, betrokkenheid, teamwork en productiviteit te stimuleren.

De deelnemers verwerven een grondig inzicht in de methodologie en zijn in staat om PI-beoordelingen in de praktijk te gebruiken gedurende de hele levenscyclus van de medewerker, inclusief in feedbackinterviews met medewerkers en externe sollicitanten.

Deze workshop is bedoeld voor HR-professionals die zullen fungeren als PI Masters en adviseurs binnen uw organisatie. Leidinggevenden of managers die hun PI-reis voortzetten, kunnen de deelname aan eerdere PI-workshops upgraden naar PI Practitioners.

Het bijwonen van deze workshop zal uw organisatie ten goede komen door:

  • Een kerngroep van deskundigen die de PI-methodologie op een hoger niveau kan toepassen
  • Verbeterd recruitment volledig afgestemd op de functie-eisen
  • Verbeterd management en ontwikkeling van talent met veel potentieel
  • Minder personeelsverloop, gestimuleerd door grotere betrokkenheid en ideale match tussen persoon en baan
  • Gebruik van PI gedurende de hele employee lifecycle
  • Verhoogde efficiëntie en productiviteit bevorderd door een meer collaboratieve en betrokken beroepsbevolking
  • Goed presterende teams door een goed begrip van de verschillende gedragsstrategieën en -behoeften van het personeel

The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.