Culture


“Culture eats Strategy for breakfast” – dit gevleugelde woord van Peter Drucker benadrukt hoe belangrijk het is voor elke vorm van organisatie om te vertrekken vanuit een bedrijfscultuur die breed gedragen wordt in alle geledingen van die organisatie.

Een strategie die niet geënt is op en geen rekening houdt met de breed gedragen bedrijfscultuur is bij voorbaat gedoemd om te falen. 

Hoe vaak falen ook overnames en fusies niet op het punt van een divergerende cultuur in de verschillende onderdelen van de (nieuwe) organisatie?

Op basis van een iteratief proces werken wij met de belanghebbenden om de intrinsieke ethische waarden van de organisatie te definiëren en op basis daarvan de cultuur scherp te stellen.    

Ons uitgangspunt is om, vanuit een rijke ervaring op C-niveau, toegevoegde waarde te creëren voor onze klanten hen daarbij ondersteunend bij vraagstukken.

Strategisch advies thema's


The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.