Visie


De “visie” is de Poolster van uw bedrijf. Zij geeft richting aan uw bedrijf en onderstreept de reden van bestaan en het doel ervan.

De visie is wat uw organisatie op lange termijn nastreeft. Hoewel niet per sé tijds-gebonden, kan de visie na verloop van tijd evolueren als de toekomst het heden wordt.

De visie vat in enkele zinnen op een unieke manier samen waar uw organisatie voor staat, wat haar lange-termijn aspiraties zijn en welk waardenkader gehanteert wordt. Op de juiste manier geformuleerd brengt de visie van uw organisatie de cultuur op een bondige en krachtige wijze over op iedereen die met uw organisatie in aanraking komt.

Het formuleren van de gepaste visie van uw bedrijf vereist een diepgaande iteratieve aanpak die alle geledingen van de onderneming erbij betrekt.

Op basis van een beproefde methodologie helpen wij u de visie voor uw onderneming of organisatie te verwoorden op een bondige, heldere en krachtige manier. 

Ons uitgangspunt is om, vanuit een rijke ervaring op C-niveau, toegevoegde waarde te creëren voor onze klanten hen daarbij ondersteunend bij vraagstukken.

Strategisch advies thema's


The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.