Talentoptimalisatie met The Predictive Index™

Talent optimaal inzetten om de beoogde bedrijfsresultaten te behalen: datagedreven ondernemen op een mensgerichte én duurzame manier.

4 stappen voor het afstemmen van je talentenstrategie op je bedrijfsstrategie

  1. Aanwerven: werf de juiste mensen aan 
  2. Inspireren:  pas wetenschappelijk gevalideerde people analytics toe om je leiders, teams en organisatiecultuur continu te ontwikkelen en aan te scherpen in functie van de te behalen resultaten.
  3. Teamssamenwerking:  ontwikkel doelbewust droomteams met duidelijke objectieven en heldere strategieën
  4. Betrokkenheid:  meet essentiële persoonsdata, analyseer de gegevens in de context van je organisatie en verbeter waar nodig 

De essentie van leiderschap is het afstemmen van het menselijk kapitaal op de bedrijfsstrategie - en dat begint bij een bewuste en gegevensgestuurde aanpak om de juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment in te zetten.

Maar al te vaak, wanneer leidinggevenden de term 'HR-strategie' horen, schuiven ze de verantwoordelijkheid van zich af en leggen die neer bij de personeelsafdeling. Als het gaat om het ontwerpen en optimaliseren van uw belangrijkste (en meest kostbaar) bedrijfsmiddel - je mensen – betekent doorschuiven van de verantwoordelijkheid meteen ook het opgeven van een uitgelezen kans om een geweldig productieve organisatie te vormen.

Hoe stel je droomteams samen? Op basis van de objectieve, wetenschappelijk gevalideerde methodologie van The Predictive Index. 

Talentoptimalisatie maakt gebruik van kwantitatieve gegevens en analyses, zodat u functie of rol-vereisten kunt bevatten, de beste kandidaten kunt identificeren, de teamdynamiek kunt begrijpen die nodig is om zakelijke doelen te bereiken en werknemers kunt managen op een manier die iedereen toelaat op hun best te presteren.

De PI-methodologie steunt op vier “essentiële waarheden”:

Talentoptimalisatie gebeurt niet in een vacuüm. Het is gebaseerd op de bedrijfsstrategie en het resulteert in of, indien niet geïmplementeerd, ondermijnt het behalen van de gewenste bedrijfsresultaten.

Talentoptimalisatie wordt gestuurd door persoonsdata. Wanneer bedrijfsleiders persoonsgegevens meten en de resulterende inzichten toepassen, zijn ze in staat gesteld om objectieve beslissingen te nemen in plaats van zich te laten leiden door subjectieve indrukken. Er zijn verschillende hulpmiddelen en technieken waarmee talent optimizers persoonsgegevens kunnen verzamelen en meten.

Talentoptimalisatie werkt niet als het alleen in de C-Suite wordt geïmplementeerd. Hoewel optimalisatie van talent moet beginnen met buy-in aan de top (leidinggevenden zullen de eerste ambassadeurs en voorvechters van optimalisatie van talent zijn), mag het daar niet eindigen.

Demotivatie zorgt ervoor dat werknemers 'discretionaire inspanningen' aan het bedrijf onthouden en enkel de minimale inspanning leveren om aan hun werk niet te verliezen. Het is onvermijdelijk dat wanneer werknemers niet al hun capaciteiten inzetten de bedrijfsresultaten hieronder lijden.

De vier voornaamste redenen van demotivatie zijn:

  • slechte job match
  • slechte verstandhouding met je leidinggevende
  • gebrekkige team-fit
  • onoverbrugbare cultuurverschillen

The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.