Talent optimization

Als bedrijfsleider wilt u ervoor zorgen dat uw bedrijf het beschikbare talent in de optimale positie plaatst om de gewenste bedrijfsresultaten te produceren en de concurrentie voor te zijn.

De Talent optimization discipline heeft vier componenten:

Talent optimization hanteert een programmatische en gedisciplineerde aanpak om bedrijven te helpen slagen door doelgericht te werk te gaan bij het afstemmen van talent en bedrijfsstrategie.

  1. Diagnose:  Meten van essentiele persoonsdata, analyseren van die gegevens in de context van uw bedrijf en voorzien van remedies indien nodig.
  2. Design:  Doelbewust de juiste organisatiestructuur, leiderschapsteam en cultuur opbouwen.
  3. Hire:  Het juiste talent aan boord halen om de zakelijke doelen te bereiken.
  4. Inspire:  Gebruiken van persoonsdata om de leiders, teams en de cultuur continu te ontwikkelen en aan te scherpen in functie van de te behalen (top-) resultaten.

De essentie van leiderschap is het afstemmen van het menselijk kapitaal op de bedrijfsstrategie - en dat begint bij een bewuste en gegevensgestuurde aanpak om de juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment in te zetten.

Maar al te vaak, wanneer leidinggevenden de term 'HR-strategie' horen, schuiven ze de verantwoordelijkheid van zich af en leggen die neer bij de personeelsafdeling. Maar als het gaat om het ontwerpen en optimaliseren van uw belangrijkste (en meest dure) bedrijfsmiddel - uw mensen – betekent doorschuiven van de verantwoordelijkheid meteen ook het opgeven van een uitgelezen kans om een werkelijk geweldig presterende organisatie te ontwerpen.

Hoe dan teams van wereldklasse samenstellen ? Dit is het punt waarop het gebruiken van een objectieve methodologie en een systeem voor het optimaliseren van talent essentieel is.

Talent optimalization maakt gebruik van kwantitatieve gegevens en analyses, zodat u functie of rol-vereisten kunt bevatten, de beste kandidaten kunt identificeren, de teamdynamiek kunt begrijpen die nodig is om zakelijke doelen te bereiken en werknemers kunt managen op een manier die iedereen toelaat op hun best te presteren.

De methodologie steunt op vier “essentiële waarheden”:

Talent optimization gebeurt niet in een vacuüm. Het is gebaseerd op de bedrijfsstrategie en het resulteert in of, indien niet geïmplementeerd, ondermijnt het behalen van de gewenste bedrijfsresultaten.

Talent optimazation wordt gestuurd door persoonsdata. Wanneer bedrijfsleiders persoonsgegevens meten en de resulterende inzichten toepassen, zijn ze in staat gesteld om objectieve beslissingen te nemen in plaats van zich te laten leiden door subjectieve indrukken. Er zijn verschillende hulpmiddelen en technieken waarmee talent optimizers persoonsgegevens kunnen verzamelen en meten.

Talent optimization werkt niet als het alleen in de C-Suite wordt geïmplementeerd. Hoewel optimalisatie van talent moet beginnen met buy-in aan de top (leidinggevenden zullen de eerste ambassadeurs en voorvechters van optimalisatie van talent zijn), mag het daar niet eindigen.

Demotivate zorgt ervoor dat werknemers 'discretionaire inspanningen' aan het bedrijf onthouden en enkel de minimale inspanning leveren om aan hun werk niet te verliezen. Het is onvermijdelijk dat wanneer werknemers niet al hun capaciteiten inzetten de bedrijfsresultaten hieronder lijden.

De vier voornaamste redenen van demotivatie zijn:

  • slechte job-match
  • ondermaatse verstandhouding met de leidinggevende
  • gebrekkige team-fit
  • onoverbugbare cultuurverschillen

The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.