Predictive Index Cognitive Assessment™


De beste voorspeller van toekomstige werkprestaties.

PI Cognitive Assessment™ meet het leervermogen en de trainbaarheid alsook het vermogen van een persoon om zich aan te passen, nieuwe concepten te begrijpen en daarmee te werken. Cognitieve vaardigheidsbeoordelingen, zoals PI CA, die gebruikmaken van het algemene cognitieve vermogen - "g" genoemd - zijn bewezen voorspellers van opleidingssucces en prestaties op alle functieniveaus en bedrijfstakken. Wanneer men het cognitieve vermogen van een persoon in kaart kan brengen, is men beter in staat om de juiste persoon in te zetten naargelang de complexiteit van de rol.

Pas PI CA toe om te begrijpen wie snel en onafhankelijk leert waar nodig, wie prestatieverwachtingen kan halen en overtreffen en wie groeimarge heeft.

PI CA is beschikbaar in meer dan 65 talen en maakt gebruik van een lineair-on-the-fly test (LOFT) ontwerp waardoor elke beoordeling uniek is. PI CA is wetenschappelijk gevalideerd en ontwikkeld volgens de strikte normen voor testconstructies van de American Psychological Association (APA), de Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP) en de International Test Commission (ITC).


The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.