Organisatiestrategie

"Culture eats strategy for breakfast" - Peter Drucker

Een essentieel maar al te vaak onderschat luik van een succesvolle organisatiestrategie is het uitstippelen van de juiste bedrijfsstrategie die niet enkel aansluit bij de zakelijke strategie van het bedrijf maar in alle facetten ook de waarden, visie en missie van de organisatie weerspiegelt. Het doel? Het bedrijf en medewerkers in staat te stellen om de strategische doeleinden te bereiken.

 

Om de bedrijfsstrategie succesvol om te zetten in de beoogde resultaten dient de organisatiestrategie dus aangepast te worden aan de talentstrategie en dient deze aanpassing bij elke “strategy review” weer opnieuw geeikt te worden.

Een organisatie is voortdurend in beweging wat betekent dat je talentmanagement en bijbehorende talentstrategie op regelmatige basis getoetst moet worden aan de actualiteit. Doe je dit niet, dan hypothekeer je de realisatie van de beoogde strategische doeleinden: een mogelijke terugval van de bedrijfsresultaten.

De eerste vraag die je jezelf mag stellen is: voldoet je organisatie aan de volgende vijf pijlers?

 

  1. de organisatiestrategie is doelbewust: de activiteiten, doelgroep en manier waarop we onze doelen bereiken is duidelijk omschreven 
  2. de organisatiestrategie is simpel - het KISS-principe  
  3. de organisatiestrategie is uitvoerbaar, m.a.w. zo verwoord dat je management team een plan van aanpak hiervoor kan opstellen
  4. de organisatiestrategie  is goedgekeurd door alle stakeholders. De stakeholders zijn bovendien ook door alle partijen gekend. 
  5. de organisatiestrategie is eenduidig: duidelijk en kenbaar gemaakt aan alle medewerkers 

 

Organisatiestructuur en -vormen

Is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder eigen ervaring en tot op bepaalde hoogte de...

More info >

Teambuilding

Van zodra de organisatiestrategie en haar structuur vorm hebben gekregen is de volgende logische...

More info >

Change Management

Lang niet iedere werknemer of andere belanghebbende ziet de noodzaak in van verandering en/of...

More info >

The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.