Organisatiestrategie

Een wezenlijk maar vaak onderschat luik van een succesvolle bedrijfsstrategie is het uitstippelen van de juiste organisatiestrategie die niet enkel aansluit bij de zakelijke strategie van het bedrijf maar in alle facetten ook de waarden, visie en missie van de organisatie weerspiegelt daardoor het bedrijf en de medewerkers in staat stellend om de strategische doeleinden daadwerkelijk te bereiken.

Om de bedrijfsstrategie succesvol om te zetten in de beoogde resultaten dient de organisatiestrategie dus aangepast te worden aan de bedrijfsstrategie en dient deze aanpassing bij elke “strategy review” weer opnieuw geeikt te worden.

Veranderen van zakelijke strategie zonder de nodige aanpassingen voor te nemen aan de organisatiestrategie hypothekeert de realisatie van de beoogde strategische doeleinden en zal resulteren in een efficiëntie- en effictiviteits-verlies.

Organisatiestructuur en -vormen

De uiteindelijke organisatiestructuur en -vorm waarvoor U en uw bedrijf zullen kiezen zal afhangen...

More info >

Teambuilding

Van zodra de organisatiestrategie en haar structuur vorm hebben gekregen is de volgende logische...

More info >

Change Management

Lang niet iedere werknemer of andere belanghebbende ziet de noodzaak in van verandering en/of...

More info >

The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.