Organisatiestructuur en -vormen


De uiteindelijke organisatiestructuur en -vorm waarvoor U en uw bedrijf zullen kiezen zal afhangen van een veelvoud van factoren, niet in het minst de eigen ervaring en tot op bepaalde hoogte de persoonlijke voorkeuren van de eigenaars en/of leidinggevenden.

In andere gevallen zullen de aktiviteiten op zich, de omgeving (het eco-systeem) waarin uw organisatie opereert alsook externe, wettelijke bepalingen een impact hebben op de uiteindelijk te (ver-)kiezen organisatiestructuur.

Tevens winnen maatschappelijke, ethische en motivationele overwegingen continu aan belang m.b.t. het inrichten van een organisatiestructuur en -vorm die U in staat zal stellen om de strategische doelinden te verwezenlijken.

Samen met U en uw leiderschapsteam analyseren wij welke organisatievorm en -structuur het best past bij de strategie die U ontwikkelt heeft. Wij vertrekken daarbij vanuit een ruime en diepe mate van ervaring met het werken met de meest diverse organsatie-vormen en -structuren op lokaal en internationaal vlak.

En wezenlijk maar vaak onderschat luik van een succesvolle bedrijfsstrategie is het uitstippelen van de juiste organisatiestrategie.

Organisatiestrategie thema's


The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.