Organisatiestructuur en -vormen


Is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder eigen ervaring en tot op bepaalde hoogte de persoonlijke voorkeuren van de eigenaars en/of leidinggevenden.

In andere gevallen zullen de activiteiten op zich, de omgeving (het eco-systeem) waarin uw organisatie opereert alsook externe, wettelijke bepalingen een impact hebben op de uiteindelijk te (ver-)kiezen organisatiestructuur.

Tegelijkertijd winnen maatschappelijke, ethische en motivationele overwegingen continu aan belang m.b.t. het inrichten van een organisatiestructuur en -vorm die je organisatie in staat zal stellen om de strategische doelinden te verwezenlijken.

Samen met jou, en je leiderschapsteam, analyseren wij welke organisatievorm en -structuur het best past bij de strategie die je ontwikkeld hebt. Wij vertrekken vanuit een ervaringsdeskundig perspectief, met meer dan 40 jaar ervaring in het (samen)werken met de heel uiteenlopende organsatievormen en -structuren op lokaal en internationaal vlak.

En wezenlijk maar vaak onderschat luik van een succesvolle bedrijfsstrategie is het uitstippelen van de juiste organisatiestrategie.

Organisatiestrategie thema's


The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.