Tools & Assessments

Het begrijpen en doorgronden van het functioneren van een organisatie en een team begint bij een goed en duidelijk begrip van wat de individuele medewerkers (of kandidaten) aandrijft en waar zij energie uit putten.

De overeenstemming van de persoonlijke motivatie met de in de functie en de persoon gestelde verwachtingen is daarbij cruciaal.

Om een objectief beeld te schetsen met betrekking tot de overeenstemming tussen verwachtingen en persoonlijke motivatie en drijfveren van het individu werken wij met een aantal beproefde tools van Predictive Index.

Predictive Index Cognitive Assessment

PI Cognitive Assessment™ meet het leervermogen en de trainbaarheid alsook het vermogen van een...

More info >

Predictive Index Job Assessment (PI JA)™

Het PI Job Assessment™ is een online vragenlijst die u helpt het vereiste persoonlijkheidsprofiel...

More info >

Predictive Index Behavioral Assessment

PI Behavioral Assessment™ is een wetenschappelijk onderbouwd evaluatiekader dat de vier...

More info >

Predictive Index Team analysis

De dynamiek in elk team wordt beïnvloed door elk individueel teamlid en de invloed die elk lid...

More info >

Selling Skills Assessment Tool™

Het Selling Skills Assessment Tool (SSAT)™ is een onderzoek dat is ontworpen om een objectieve...

More info >

The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.