Teambuilding


Van zodra de organisatiestrategie en haar structuur vorm hebben gekregen is de volgende logische stap om te kijken naar de inrichting van die organisatiestructuur.

Bij het invullen van de structuur en het “bouwen” van teams kijken wij niet enkel naar aktiviteiten en taken die logischerwijze ondergebracht worden in een bepaald team of een bepaalde afdeling, maar helpen wij er tevens bij om de verschillende aktiviteiten en taken op de meest efficiente manier op elkaar af te stemmen teneinde duplicatie en “waste” te voorkomen en/of uit te sluiten.

De volgende essentiele stap is dan om de verschillende rollen en/of functies in de gecreeerde teams in te vullen met de juiste mensen met de noodzakelijke capaciteiten en qualiteiten die gemotiveerd, betrokken en daardoor succesvol de realisatie van de doeleinden zullen nastreven.

Onder inzet van de oplossingen van Predictive Index stellen wij samen met U de succescriteria op die als leidraad zullen dienen om de rollen/functies op een optimale manier in te vullen. Op deze wijze helpen wij u om top presterende teams samen te stellen.

En wezenlijk maar vaak onderschat luik van een succesvolle bedrijfsstrategie is het uitstippelen van de juiste organisatiestrategie.


The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.