Change Management


Lang niet iedere werknemer of andere belanghebbende ziet de noodzaak in van verandering en/of aanpassing aan veranderde omstandigheden.

Dat is een uiterst menselijke reflex aangezien de meeste mensen immers niet van verandering houden en zich beter voelen in een vertrouwde omgeving en met vertrouwde routines.

In deze VUCA-tijden waarin veel bedrijven worstelen met een transformatie van een traditionele naar een meer gedigitaliseerde manier van zaken doen en waardoor de noodzaak ontstaat om steeds meer op te treden als een ‘agile’ organisatie is het oude adgium dat “verandering de enige constante is” meer dan ooit aktueel.

De toenemende mate van digitalisering van alle bedrijfssectoren versnelt het tempo waarin zaken gedaan worden en daarmee ook de steeds groeiende noodzaak om zich sneller en beter aan veranderende omstandigheden aan te passen en te anticiperen op toekomstige klantenbehoeften.

In het kader van de ondersteuning bij de strategische koersbepaling van onze klanten stellen wij het ons tot doel om tevens ook gezamenlijk de gerelateerde en nodige veranderstrategie mee uit te werken zodat een feilloze implementatie van de strategie gewaarborgd is en blijft.

En wezenlijk maar vaak onderschat luik van een succesvolle bedrijfsstrategie is het uitstippelen van de juiste organisatiestrategie.


The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.