Strategie


Een veel geciteerde definitie van strategie is die van Alfred Chandler: "Strategy is the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals."

Populair gesteld is strategie het onderbouwen van de visie en de missie met concrete plannen over een bepaald tijdsbestek en om te bepalen welke middelen en bouwstenen moeten worden ingezet om de concrete doelen te behalen.

De strategie discussie is dan ook het ogenblik waarop er (moeilijke) keuzes moeten gemaakt worden welke initiatieven wel en welke niet zullen bijdragen aan het realiseren van de strategie. 

Een succesvolle implementatie van een strategie vergt een fijne coordinatie tussen alle onderdelen van de organisatie zodat de juiste middelen in de juiste hoeveelheid op de juiste plaats op het juiste moment kunnen ingezet worden.

Onze methodologie voor de begeleiding van het strategie-hoofdstuk voorziet in een minutieuze afstemming van strategische aanpak, doelstellingen, stuurfactoren, kritische performance indicatoren tussen alle relevante onderdelen van de organisatie.

Als klankbord nemen we het dan ook op ons om het proces van de moeilijke beslissingen te begeleiden en te modereren.

Ons uitgangspunt is om, vanuit een rijke ervaring op C-niveau, toegevoegde waarde te creëren voor onze klanten hen daarbij ondersteunend bij vraagstukken.

Strategisch advies thema's


The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.