Wat mensen drijft


Deze workshop van één dagdeel is een introductiecursus tot de essentiële aspecten van Predictive Index waarin inzicht en basiskennis geboden wordt over gedragspatronen en motivationele behoeften die het gedrag op de werkplek beïnvloeden.

Deelnemers aan deze workshop leren meer over zichzelf en de mensen om hen heen en verbeteren daardoor meteen de samenwerking en betrokkenheid van hun team.

Deze workshop is bedoeld voor medewerkers op elk niveau binnen een PI-klantorganisatie. Het biedt een solide basis en dient als basisvoorwaarde voor werknemers die hun PI-leertraject willen verderzetten in aanvullende workshops.

Deze workshop zal deelnemers in staat stellen tot:

  • Meer begrip van de basisprincipes van hoe PI-profielen worden samengesteld en gebruikt om het gedrag op de werkplek te ontcijferen.
  • Inzicht in hoe een gedragspatroon de stijl en het gedrag op de werkplek beïnvloedt.
  • Bewustzijn over eigen voorkeuren en inzetten van sterke punten.
  • Constructieve interactie tussen collega's met verschillende driifveren, behoeften en gedrag.
  • Verhoogde productiviteit door verbeterde zelfkennis en samenwerking.
  • Verhoogde productiviteit, aangedreven door verbeterde interpersoonlijke relaties en positieve dynamiek.

The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.